Klarspråk – en superkraft i utviklingsprosesser
for
Digitaliseringsdirektoratet
Grafisk illustrasjon av prosjektet
Halogen har utviklet en veileder som viser hvordan du kan bruke klart språk som verktøy fra start til slutt i digitaliseringsprosjekter.

Har du fått i oppgave å lese korrektur, men opplevd at du har innspill langt utover rettskriving? At språkkompetanse kommer sent inn i prosessen, er en gjenganger hos mange.

Digdir og Halogen ønsket å utforske hvilket potensiale som ligger i å inkludere klarspråk tidligere i digitale prosjekter. I stedet for å bruke klarspråk som verktøy i sluttfasen av prosjektet, ønsket vi å være med fra tidlig fase, og gjennom alle stegene i prosessen. 

Fra praktisk erfaring til generisk metode

Med klarspråk menes i denne sammenhengen korrekt, klart og brukertilpasset språk. Gjennom praktisk arbeid med to digitale produkter knyttet til livshendelsen dødsfall og arv, dokumenterte vi hvordan samspillet mellom design, utvikling og klart språk kan utløse store verdier i digitale utviklingsprosjekter.

Erfaringene er samlet i en veileder for praktisk bruk av klarspråk i digitale prosjekter: Rettleiar om klarspråk i utvikling av digitale tenester.

Veilederen bygger videre på klarspråkarbeid i Språkrådet, KS og Digdir.

Verdifullt fra start til slutt

Underveis i arbeidet med de digitale produktene, skulle det vise seg at klarspråk var en superkraft som prosessverktøy. I tidlig fase så vi hvordan klart språk hjalp prosjektgruppene til gode samtaler om hva de skulle utvikle, for hvem og dermed hvilken retning prosjektet burde trekkes i.

Klart språk viste seg også som et nyttig verktøy for å forstå kompetansen i gruppene, og for å fordele oppgaver og ansvar. Ikke minst sikret klare og tydelige formuleringer at prosjektgruppene hadde samme forståelse av fagbegreper og tekniske uttrykk.

Brukertestet tidlig i prosessen

Underveis i utviklingsløpene, jobbet UX-designerne (brukeropplevelse-designer) sammen med innholdsdesignerne om å bruke klart språk i prototyper og tidlige versjoner av de digitale løsningene. Dette gjorde at vi kunne teste på ekte brukere tidlig, og få tilbakemeldinger på om målgruppene forsto det som var nødvendig.

Tusj-testing er en metode vi bruker mye for å få raske tilbakemeldinger fra brukere

Hvis man har brukt klarspråk i hele utviklingsløpet, er det ingen sak å lage sluttprodukter med klart språk. Når vi jobber med ekte og brukertestet innhold fra start, blir det ingen overgang fra utviklingsfasen, der kun de involverte forstår helheten, til lanseringsfasen, der produktene må oversettes for å bli forståelige for brukerne.

Med andre ord: Man sparer ikke bare tid – man skaper bedre produkter og tjenester!

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Åsmund Eikenes
Leder for innholdsdesign
aasmund@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Åsmund Eikenes
Leder for innholdsdesign
+47 480 34 223aasmund@halogen.no