Norske brukere i sosiale medier

Hvor mange nordmenn bruker sosiale medier? Vi har innhentet tall fra flere kilder, som viser antall norske brukere i de mest populære sosiale nettverkene.

Hvor nøyaktige er tallene?

Vi samler inn tall som er gratis og tilgjengelige for hvem som helst, enten gjennom nettstedenes egen informasjon eller via en tredjepart, slik vi har beskrevet under punktet om Pinterest. Målet vårt er at tallene først og fremst skal gi en indikasjon på et nettsamfunns brukerutvikling over tid. For mer detaljerte og sammenlignbare tall anbefaler vi TNS Gallups Social Media Tracker.

Facebook 3000000 (0%), Linkedin 1171151 (+11,15%) Biip 447603 (0,01%), twitter 314330(0%), origo 384483 (3,19%)

Disse tallene representerer det totale antall registrerte brukere i hvert enkelt nettverk i desember 2013. Forrige oppdatering av tallene var i oktober 2013.

Vi gjør også oppmerksom på at tallene kommer fra flere forskjellige kilder, og at de derfor ikke er direkte sammenlignbare. Har du innspill til listen eller egne oppdaterte tall, setter vi stor pris på om du sier fra til oss.

facebook_logo

Brukere på Facebook: januar 2012: 554969 brukere desember 2013: 3000000 brukere
Facebook er det største sosiale nettsamfunnet akkurat nå, med mer enn 1 milliard brukere globalt. Tallene ovenfor er hentet fra Facebook Advertising og viser, ifølge Facebook selv, det totale antall registrerte brukere. Vi antar at Facebook avrunder resultatet.

Tallene er likevel trolig noe overdrevne. Slik det er argumentert både i en god artikkel fra Colt PR og belyst av IT-avisen, der det ble avdekket at Facebook ikke baserer tallene sine på antall unike brukere, men på antall unike IP-adresser.

linkedin

LinkedIn er et sosialt nettverk som fokuserer på profesjonelle brukere.

Brukere på Linkedin: Mars 2012: 585847 brukere desember 2013: 1171151 brukere

twitter

Brukere på Twitter: Nov 2011: 244043 brukere desember 2013: 314330 brukere

Twitter er en mikrobloggtjeneste. Twitter krever ikke at du oppgir nasjonaliteten din når du registrerer deg, og det gjør det vanskelig å finne riktig antall norske brukere. Tallene ovenfor er hentet fra Tvitre.no, som jobber nettopp med å kartlegge antall registrerte Twitterkontoer i Norge.

Er du på tvitre.no? Følg @tvitre for å bli inkludert! Det faktiske tallet på norske tvitrere er trolig betydelig høyere enn det som fremkommer fra Tvitre.no.

biip

Brukere på Biip: November 2011: 447247 brukere desember 2013: 447603 brukere

Biip.no er et norsk sosialt nettverk som henvender seg til yngre brukere. Gjennomsnittsalderen er rundt 21 år. Det totale antall registrerte brukere er hentet fra Biip.no

origo

Brukere på Origo: Jan2012 230155 brukere desember 2013: 384483 brukere

Origo er et norsk sosialt nettverk, som baserer seg på soner der brukerne kan samhandle med hverandre. Medlemstallet står på forsiden til Origo.no og representerer antall registrerte brukere.

Pinterest_Logo

Brukere på Pinterest: Feb 2012: 320 brukere desember 2013: 42000 brukere

Pinterest er en visuelt basert oppslagstavle/bokmerketjeneste der du kan laste opp egne bilder og videoer, eller lenke inn artikler, og sortere disse visuelt etter tema. Pinterest aksepterer ikke lenker til artikler uten bilder. Du kan dele innhold ved å «repinne», like, eller følge brukere, oppslagstavler (boards) eller enkeltpins.

I likhet med Twitter krever ikke Pinterest at du oppgir geografisk område når du registrerer deg. Dataene våre er derfor foreløpig hentet fra Facebook.com/advertising og de norske brukerne som oppgir Pinterest som interesse.

Hva med Google Plus?

googlepluss

I likhet med Twitter, Pinterest og Instagram krever heller ikke Google+ at du oppgir geografisk område når du registrerer deg. Lyst til å vite mer om Google+? Vi anbefaler Morten Myrstads solide artikkel «Har over 300.000 nordmenn prøvd Google+?»

Registrerte blogger

Norske bloggere bruker en rekke forskjellige plattformer. Generelt sett kreves det ikke at du registrerer nasjonaliteten din når du oppretter en blogg. Det gjør at funnene våre blir for omtrentlige. Vi har foreløpig ikke funnet en bedre og sikrere metode for å hente inn og presentere tall for antall registrerte norske blogger.

Det er likevel noen lett tilgjengelige og interessante tall på blogg.no (tallene er fra høsten 2013):

  • De 40 mest leste bloggerne har til sammen 409 842 (503 409 høst 2011) besøk
  • Blogger: 383 (606)
  • Innlegg: 7 989 (17864)
  • Kommentarer: 17 646 (47 548)
  • Bilder: 21 643 (42 271)
  • Video: 46 (184)

myspace

Myspace er et sosialt nettsamfunn, med over 100 millioner registrerte brukere. Myspace var lenge verdens største nettsamfunn, inntil det ble forbigått av Facebook i 2008.

Nettsamfunnet har lagt om statistikken vi får, noe som gjør det vanskelig å sammenligne det med de andre aktørene. Derfor har vi foreløpig valgt å ta Myspace ut av grafen.

Aktive medlemmer: 47 000 (ingen sammenlignbare)
Unike brukere/uke 180 000 (280 000 høst 2010)

youtube

YouTube er et nettsted der brukere kan laste opp, vise og dele videoklipp. Å finne ut hvor mange norske brukere som er på YouTube eller hvor mange videoer som vises daglig i Norge, har vist seg å være en utfordring.

Underskog.no er et lukket norsk nettbasert sosialt nettverk med fokus på kulturliv, etablert i 2005. Samfunnet hadde høsten 2011 21 177 (20 982, -195) medlemmer.

Nettstedet har en «sosial kalender» som brukes til å holde oversikt over aktuelle arrangementer i ditt eget lokalsamfunn. Hver oppføring en anbefaling fra venner, kjente og amdre som planlegger å gå på de ulike arrangementene. Ikke-medlemmer kan også se kalenderoppføringene.

Kilde: Underskog og Wikipedia

gaysir logo

Gaysir er et norsk nettsted som har homofile og bifile menn og kvinner som hovedmålgrupper. Nettstedet var et av Norges første nettsamfunn (etablert 2000), og hadde om lag 47 200 medlemmer i mars 2011.

Brukerne oppretter profiler og kan sende meldinger, bilder, og smilefjes til andre brukere. Medlemmene kan også skrive blogg og opprette fotogallerier. Aldersgrensen for medlemskap er jamført med den seksuelle lavalder på 16 år.

Gaysir har daglig oppdaterte nyheter, og en aktivitetskalender med oversikt over aktiviteter for homofile i hele landet. Både festarrangører, utesteder og frivillige organisasjoner er listet. Nettsamfunnet har også en egen utelivsguide med alle faste møteplasser for homofile i hele landet.

Kilde: Gaysir.no og Wikipedia

Noe vi kan hjelpe deg med?

Se hva vi i Halogen kan hjelpe deg med innen sosiale medier eller internettmarkedsføring – eller meld deg på et av kursene våre.

Hvis du er interessert i sosiale medier, anbefaler vi også at du melder deg inn i gruppen for sosiale medier som vi har startet på LinkedIn.

Vil du vite mer? Ta kontakt.

Espen Irgens
Espen Irgens
Rådgiver og webmaster
espen.irgens@halogen.no
+47 98 49 68 16