• Kolumbus

    Redesign og ny nettløsning

Om prosjektet

Kollektivselskapet Kolumbus har ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland, og ønsket å oppgradere nettsiden og lansere ny selvbetjeningsløsning – MinSide – for kundene sine. Målet var at brukerne i økt grad skulle kunne drive selvbetjening av billetter, reisekort og henvendelser til kundeservice.

Hva førte det til?

Den nye nettsiden og selvbetjeningsløsningen Min Side ble lansert i 2015. Løsningene gjør det enklere for brukerne til Kolumbus å ta i bruk selvbetjening av billetter, reisekort og henvende seg til kundeservice. Dermed bidrar de også til at Kolumbus når forretningsmålene sine på en mer effektiv måte.

Til Kolumbus.no

Macskjerm som viser Kolumbus sin reiseplanlegger

Hva gjorde vi?

Vi utarbeidet konsept, funksjonalitet og design av selvbetjeningsløsningen MinSide. Så redesignet vi Kolumbus’ eksisterende nettsted og implementerte ny digital profil.

Vår tilnærming var en iterativ designprosess, med fokus på enkel og intuitiv navigasjon og god brukeropplevelse. Det visuelle uttrykket på nettløsningen ble oppgradert med en ny og frisk stil, som er i tråd med Kolumbus’ merkevare. Nettløsningen ble brukerteste i løpet av utviklingsfasen, for å sikre god brukeropplevelse.

Vi gjorde også et forprosjekt for å kartlegge brukerbehovene knyttet til ny funksjonalitet. I forprosjektet hadde vi tjenstedesignfokus, for å se Kolumbus sine digitale tjenester og øvrige kontaktpunkter i en helhet for å gi en god og helhetlig brukeropplevelse. Både de nye nettsidene og selvbetjeningsløsningen er responsive og tilfredsstiller alle tilgjengelighetskrav (UU).

Vi bistod også med rådgivning knyttet til struktur og migrering av innhold inn i den nye løsningen. Løsningen er utviklet i EPiServer i samarbeid med GETA, som teknisk leverandør.

IPhone som viser bruk av Kolumbus sin reiseplanlegger på farten


Om kunden

Kollektivselskapet Kolumbus AS har ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. Kolumbus er et aksjeselskap som eies av Rogaland fylkeskommune. Selskapet ble opprettet i 2002, har ca. 50 ansatte, 85.000 daglige reiser med buss og båt fra mandag til fredag, og disponerer 450 busser, 10 hurtigbåter og 3 ferjer.

Relaterte tjenester