Tjenestedesign

Illustrasjon av en brukerreise som brukes i tjenestedesign.

Tjenestedesign handler om å gjøre tjenester nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. Ved å forstå tjenesten fra brukerens perspektiv, og se helheten i brukeropplevelsen, designer vi verdiøkende tjenester, løsninger og produkter som fungerer godt for de som skal bruke dem.

For å lykkes med å levere relevante tjenester og løsninger jobber vi etter disse 5 prinsippene: brukersentrert, samskapning, helhetlig, visuelt og testet.

Tjenestedesign og brukerreiser

Vi bruker tjenestedesigntilnærming til å kartlegge brukerreiser og kontaktpunkter på tvers av kanaler. Vi ser hvor kundene treffer din bedrift eller organisasjon, og hvordan den opplevelsen er.

Hvilke fysiske produkter kommer brukeren i kontakt med? Bruker hun nettstedet ditt fra mobil og/eller desktop? Er hun i kontakt med kundeservice? Mottar hun fysisk post eller får hun epost fra bedriften? Og møter hun bedriften din i sosiale medier?

Stiller vi slike spørsmål får vi oversikt over brukerreisen til brukerne dine i dagens situasjon. Så utarbeider vi fremtidige brukerreiser og ser på mulighetene for flere kontaktpunkter og for nye, verdiskapende tjenester.

Kontaktperson: