Det er mulig å designe fremtiden

Slik bruker vi fremsyn for å utforske muligheter og realisere ambisiøse planer.

Skrevet av:

Åsmund Eikenes

,

Leder for innholdsdesign

December 13, 2023

Det er nesten umulig å forutsi hva fremtiden vil by på. Men beslutningene vi tar og hva vi gjør i dag, det får noen ganger langvarige konsekvenser. Og her ligger kraften til design: Å tenke kreativt og kritisk om fremtiden, forestille seg hva fremtiden kan bringe, og bruke disse “fremtidsminnene” til å sette retning for strategier og utviklingsløp.

De siste årene har derfor ulike fremsynsmetoder – metoder som undersøker, utforsker og former fremtiden – fått plass i design- og innovasjonspraksisen.

Fremsyn for strategisk tenkning

Hos Halogen bruker vi fremsyn i en rekke ulike prosjekter. Vi tilpasser arbeidet til den spesifikke konteksten til hvert prosjekt, og velger passende form for fremsyn for å oppnå ulike resultater. 

I noen prosjekter bruker vi en ganske pragmatisk fremsynsprosess for å hjelpe bedrifter med å finne nye muligheter i markedet. I andre prosjekter bruker vi fremsyn for å støtte strategisk tenkning og stimulere til tverrsektorielt samarbeid og systeminnovasjon.

I et fremsynsprosjekt kombinerte vi kompetanse innen reiseliv og mobilitet for å utforske hvordan vi kan gjøre offentlig og felles transport attraktivt i Hafjell-regionen. Vi utviklet ulike fremtidsscenarier som beskrev vellykkede skifter fra privat biltransport til kollektive mobilitetsløsninger. Resultatet ble en rapport som beskrev trender og fremtidsbilder for regionen.

- Nikolai Øvrebekk, designer i Halogen.

Andre ganger bruker vi fremsyn for å takle mer abstrakte problemer. I slike tilfeller kombinerer vi det abstrakte, åpne, utfordrende og morsomme i samtaler som balanserer både muligheter med sannsynligheter.

For å hjelpe selskapet Aquaressurs med å utvikle strategien deres, brukte vi mye tid på å utforske ulike fremtidsscenarier i havbrukssektoren. Deretter jobbet vi bakover fra et 10 års perspektiv for å sette opp viktige strategiske milepæler for selskapet. Fremsynsarbeidet åpnet deres synsfelt mot et mye større landskap av muligheter, men det viste også at det ville kreve mange ulike interessenter i samarbeid for å «styre skuta» mot en foretrukket retning.

- Thiago Freitas, designer i Halogen

Fremsyn for å detaljere veikartet

I tillegg til å drømme om muligheter, hjelper vi også kunder med å ta de første skrittene mot en ønsket fremtid. Vi beveger oss da fra strategisk tenkning til strategiutvikling og planlegging, og hjelper kundene med å designe, utvikle og implementere nødvendige endringer og innovasjoner.

Evnen til å bygge bro fra strategisk tenkning til gjennomføring er spesielt viktig når vi designer for sikkerhetskritiske miljøer. Hos Halogen designer vi produkter, systemer, tjenester og infrastruktur som skal brukes i forsvars-, energi- og maritim- og helsesektorene.

I disse prosjektene bruker vi fremsyn for å hjelpe domeneeksperter å forberede seg på ulike fremtidige utfall. Gjennom fasiliterte workshops samskaper vi spekulative fremtidige scenarier. I tillegg til alle mulige teknologiske, menneskelige og samfunnsmessige endringer, må vi også ta tak i flere worst case-scenarier og ulykker som kan oppstå. Spesielt utforsker vi hvordan disse scenariene oppfører seg i fredstid, i krisetider og krigstid. Dette kan være en ganske krevende oppgave, men resultatet er et rikt og detaljert kart hvor nye muligheter og skjulte utfordringer blir synlige. Dette skaper en felles forståelse som hjelper deltakerne til å prioritere og sette retning.

- Andreas Myskja, designer i Halogen

Fremsyn for å simulere refleksjon

Håndfaste resultater fra fremsynsarbeid gir viktig verdi for bedrifter og organisasjoner, og å tenke kritisk og kreativt om fremtiden er med på å forberede endringer og åpninger i markedet. Refleksjoner om fremtiden inkluderer også et normativt aspekt: ​​hva slags fremtid ønsker vi?

For å hjelpe bedrifter og organisasjoner å løse felles utfordringer har Halogen utviklet «Playbook for systemic innovation - mindsets and methodologies for transformation». Her spiller fremsyn en nøkkelrolle for å samle flere aktører mot en felles fremtidsvisjon.

Å samskape fremtiden er veldig viktig siden det gir alle en mulighet til å bidra til en fremtid de ønsker å være en del av. Prosessen forener gruppen, ettersom fremtiden inkluderer deres felles verdier, normer og tro. Dette i motsetning til både kritisk design og bruk av scenarier, som lett kan bli kontraproduktive i en systemisk endringsprosess. Et normativ fremsyn hjelper organisasjoner å endre seg på et systemisk nivå.

- Susanne Ringdal, rådgiver systeminnovasjon i Halogen

Fremtidens fremtid

I Halogen utvider vi stadig bruken av fremsyn. Vår kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap om fremsyn gjør at vi skiller oss ut, og vi har som mål å være i forkant av den nye utviklingen.

Som Norman Henchey sa i 1978: Fremtiden er ikke hva den pleide å være.

Gi oss beskjed hvis du ønsker å lære mer om fremsyn, og hvordan vi kan hjelpe deg og din organisasjon med å utvikle fremtidsrettede strategier og drive transformativt arbeid.

Åsmund Eikenes
Leder for innholdsdesign
aasmund@halogen.no