Design møter utredning – En engasjerende digital rapport
for
Digitaliseringsdirektoratet
Grafisk illustrasjon av prosjektet
Tverrfaglig samarbeid ga en utredningsrapport tilpasset både den fagtunge og mannen i gata.

Har du opplevd at lange rapporter kan være vanskelig å sette seg inn i? Ikke alle rapporter er like motiverende å lese fra perm til perm. 

Det ønsket vi imidlertid å gjøre noe med.

Sammen med Digdir, ville vi utforske hvordan et team bestående av en visuell designer, en UX-writer og en forvaltningsdesigner kunne bistå med å fasilitere den avsluttende fasen av en lengre utredning. Oppdragsgiver var Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Struktur, visualisering og formidling

Arbeidet resulterte i en digital rapport. Her tok Halogen ansvar for struktur og visualisering, samt spissing av innholdet for å sikre at utredningen svarte på oppdragsbeskrivelsen.

Tema til behandling var hvordan det offentlige sikrer innbyggerne rettigheter til innsyn i egne persondata.  

Forenklet formidlingen

Halogens tverrfaglige designteam  viste seg å være en ypperlig sammensetning av ulik kunnskap og erfaring.

Gjennom kreative prosesser og designmetodikk bidro Halogen, i tett dialog med Digdir, med nye perspektiver og innspill som forenklet og hevet kvaliteten på utredningen.

"Halogen var lyttende og hadde en mangfoldig kunnskapsbase som ga helhetsforståelse” - Prosjektleder Leo Sande Gasnier, Digdir

Finn din verdiskapende plass

Å hoppe inn i innspurten av en statlig utredning var ingen spøk. Samtidig ga det mange interessante erfaringer. Tiden var knapp og teamet måtte ta smarte valg.

Vi prioriterte å få oversikt og forstå nok av utredningen til å bidra der behovene var. Hvert team-medlem skapte egne ansvarsområder, samtidig som man fungerte som en helhet, hvor løsninger ble skapt sammen.

Sluttresultatet kan du finne på Digdirs nettsider: Innsynsløsning – tekniske og juridiske muligheter | Digdir

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Julie Marzano Frey
Designer
julie.frey@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Julie Marzano Frey
Designer
+47 913 84 977julie.frey@halogen.no