Klagebehandling haster, må henge sammen og henge på greip
for
Statsforvalterens fellestjenester
Grafisk illustrasjon av prosjektet
En person som klager på avslag på økonomisk sosialhjelp kan i dag vente opptil tre måneder før hen får svar på klagen. Hvorfor er det slik og hvordan kan vi redusere denne tiden?

I 2023 jobbet Halogen og Oslo Economics sammen med Statsforvalterens fellestjenester (STAF) for å finne løsninger med utgangspunkt i følgende problemstillinger

  • Hvorfor tar det så lang tid å få svar på klagen på økonomisk sosialhjelp og hva kan vi gjøre med det?
  • Hvordan får vi til sammenhengende tjenester på tvers av forvaltningsnivåene?

Ved å se klagesaksbehandlingen fra brukerens perspektiv ser vi at utfordringene er store for dem det gjelder og at det er et stort potensial i å gjøre tjenesten mer sammenhengende. Vi har funnet et mangefasettert utfordringsbilde og mange involverte aktører som må endre noe på måten de jobber.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Vi fant seks hovedutfordringer for dagens klageprosess. Disse var utgangspunkt for den videre utforskingen.

VIsjon og konkrete løsninger

Vi foreslår en visjon å strekke seg mot, og konkrete løsninger på både kort og lang sikt.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom

Løsningsforslagene handler blant annet om å 

  • lage en sammenhengende digital løsning for både søknads- og klageprosessen
  • standardisere og automatisere overføring av data mellom NAV-kontor og statsforvalterembeter 
  • utforske hva det betyr å sette en kortere frist hos fagmyndighet for behandling av klagesakene hos statsforvalterembetene 
  • utforske nye måter å dele data på mellom offentlige etater

“Vi har fått mer kunnskap om hva som er utfordringene og at vi ikke nødvendigvis visste alt like godt. Vi har fått en bredere forståelse og dermed en større mulighet til å gjøre noe med årsakene til problemene”. 

Michael Baumann, avdelingsdirektør i STAF og leder for prosjektet

Prosjektet er finansiert gjennom Stimulab-ordningen. Prosjektgruppa har vært bredt sammensatt og kommuner, statsforvalterembeter, systemleverandører, Digisos-teamet, Digitaliseringsdirektoratet, Arkivverket og KS har vært involvert.

STAF vil følge opp arbeidet videre i 2024 med mål om få til konkrete løsninger som også kan overføres til andre typer sammenhengende tjenester mellom stat og kommune. For å lykkes blir det viktig å fortsette den brede involveringen av de ulike aktørene.

“Dette prosjektet har for alvor åpnet opp øynene mine for hvor kostbart mangelen på standardisering av prosesser og digital infrastruktur er for innbyggerne og forvaltningen”

Bente Skipenes Meen, designer og studioleder

Les rapporten på Digdir sine sider

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Anniken Willumsen
Rådgiver
anniken@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Anniken Willumsen
Rådgiver
+47 902 19 528anniken@halogen.no