Prosjekt
Innsiktsarbeid for Helse- og omsorgsdepartementet
for
Helse- og omsorgsdepartementet
Et grundig innsiktsarbeid gjør at departementet med hånden på hjertet kan kalle Leve hele livet en «eldrereform fra der livet leves».
Grafisk illustrasjon av prosjektet

Kvalitetsreformen Leve hele livet skal bidra til å skape et mer aldersvennlig Norge, der eldre mestrer livet lenger og er trygge på at de får god hjelp når de trenger det.

Reformen tar sikte på å finne nye, innovative løsninger på samfunnsutfordringer som vil møte fremtidens eldre. I dette arbeidet bidro Halogen med omfattende innsikt.

Dialogmøter med mellom 80 og 150 deltakere

2500 mottatte innspill.

Det var fasiten etter at Halogen og departementet reiste over hele landet for å samle tilbakemeldinger.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Foto: Sverre Chr. Jarild

Gjennom såkalte dialogmøter, snakket vi med eldre selv, pårørende, ansatte i helse- og omsorgssektoren, ledere, politikere og frivilligheten.

"Et viktig grep i strategien er å involvere de eldre i arbeidet med å planlegge framtidens aldersvennlige lokalsamfunn. De må selv fortelle hva som er viktig for dem." - Line Miriam Sandberg, Statssekretær

Informasjonsinnhenting, analyse og rapportering

Dialogmøtene ble gjennomført med workshopmetodikk. De forskjellige bordene jobbet seg gjennom ulike tema og delte sine innspill i plenum. Alle innspillene ble samlet og analysert, før de ble oppsummert i delrapporter for hvert enkelt dialogmøte.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Foto: Morten Brakestad

Designerne samlet til slutt de overordnede funnene i en samlerapport, som nå inngår i kunnskapsgrunnlaget for gjennomføringen av Leve hele livet.

"Vi har reist landet rundt. Vi har snakket med eldre og pårørende, fagfolk og frivillige, med engasjerte ansatte i kommunene." - Line Miriam Sandberg, Statssekretær
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Helseminister Bent Høie og statssekretær Lisbeth Normann var aktive i workshopene. Foto: Sverre Chr. Jarild
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
+47 909 19 921leif.verdu-isachsen@halogen.no