Prosjekt
Alarmsystemer som ruster oss for eldrebølgen
for
Tellu
‍Velferdsteknologi skal sikre at eldre kan bli boende hjemme lenger. Halogen designer systemer som hjelper helsearbeidere å ta vare på våre eldre generasjoner.
Grafisk illustrasjon av prosjektet

Hvilke behov vil prege eldreomsorgen i 2030? Ved å utforske mulige fremtidige teknologier og samfunnsendringer, har Halogen designet systemer som sørger for rask og trygg håndtering av eldres behov.

Målet er å gi økt trygghet til hjemmeboende eldre og gi helsepersonell mer tid hos hver enkelt de besøker. 

Kompetanse innen sikkerhetskritiske systemer

Ved hjelp av velferdsteknologi som trygghetsalarmer og andre alarmer, kan eldre få hjelp ved uhell og om de opplever problemer i hjemmet. I den andre enden sitter operatører på vakt og håndterer hyppige henvendelser.

Teknologiselskapet Tellu leverer digitale tjenester som binder alarm og responssenteret sammen.

Tellu ønsket å engasjere Halogen for å bidra med vår kompetanse innen sikkerhetskritiske systemer hvor liv og helse står i fare.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Testing

I operatørens sko

Sammen med Tellu gikk vi til verks for å designe et trygt og effektivt alarmsystem, samt tegne et bilde av fremtidens responssenter.

Vår fremgangsmåte var å bli med operatørene på jobb. Gjennom observasjon og intervjuer kartla vi utfordringer de hadde i hverdagen mens de besvarte alarmer.

Vi avdekket blant annet at manglende situasjonsforståelse førte til at operatørene strevde med å finne relevant informasjon i systemet. Dette skapte usikkerhet rundt beslutninger.

Involvering – en del av prosessen

For å ivareta en sikker operasjon med minimal risiko for feilvurderinger, ønsket vi å kartlegge informasjonsbehov underveis i operatørens arbeidsflyt.

Derfor inviterte Halogen operatørene til workshop. Sammen brukte vi metoder fra sikkerhetskritisk design for å dokumentere flyt, kritikalitet og frekvens av informasjon ved ulike scenarioer. 

Slik fant vi den mest effektive måten å innordne et alarmsystem som best ivaretar hjemmeboende eldre, i tillegg til å gi hjelpe helsepersonalet som tar vare på dem.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Testing
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Henriette Hedløv
Forretningsutvikler
henriette.hedlov@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Henriette Hedløv
Forretningsutvikler
+47 926 86 488henriette.hedlov@halogen.no