Strategisk samarbeid i forsvarssektoren
for
Thales
Grafisk illustrasjon av prosjektet
I 2020 etablerte Thales Norway AS (TNOR) og Halogen et strategisk samarbeid med mål om å bidra til at TNOR når sine ambisjoner om vekst. 

Thales Norway AS (TNOR) leverer teknologi til Forsvaret for sikker og effektiv kommunikasjon i militære operasjoner. Selskapet har mer enn enn 100 års erfaring med industriell virksomhet i Norge, og selskapet har vært en betrodd partner og leverandør til Forsvaret siden 1950-tallet.

Thales Norway utvikler og selger materiell, systemer og tjenester som sørger for sikker kommunikasjon og beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon, både på hjemme- og eksportmarkedet.

Omfattende samarbeid

Siden Halogen og Thales inngikk et strategisk samarbeid har vi bidratt med:

 • Mer brukervennlige produkter – både for sluttbruker, kunde og egne ansatte
 • Bedre og mer helhetlig produkt- og tjenestestrategier
 • Bedre og mer enhetlig kommunikasjon i markedet
 • Bedre situasjonsforståelse, kommunikasjonsgrunnlag og beslutningsunderlag for ledelsen i Thales Norway

Som en rød tråd gjennom samarbeidet, har Halogen utviklet et Design DNA for TNOR. Dette innebærer å beskrive hvordan TNOR skal uttrykke seg overfor kunder, brukere og andre. Dette inkluderer utvikling av både tekst og bilder som skaper ønsket opplevelse for mottakeren.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom

Designtjenester og strategi

I tråd med det nye Design DNA-et har Halogen blant annet bidratt til å designe:

 • Designsystem for markedsmateriell 
 • Designsystem for digitale brukergrensesnitt
 • Produktlogoer
 • Produktfoto og illustrasjoner
 • Brosjyrer og presentasjoner
 • Materiell til konferanser og messer
 • Interaktiv digital produktportfolio
 • Design av seminarer
 • Dekorasjon av kontorlokaler

Halogen er også involvert i strategiske prosesser hos TNOR. Dette innebærer blant annet å danne et bilde av Forsvarets behov for kryptoteknologi, i form av operativ nytte, relevante løsninger, relevante kompetanse og beredskap i fremtiden.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Andreas Myskja Lien
Leder for operations design
aml@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Andreas Myskja Lien
Leder for operations design
+47 976 66 339aml@halogen.no