Digitalisering av veterinærtjenesten
for
Digitale Helgeland
Grafisk illustrasjon av prosjektet
Digitale Helgeland har sammen med Halogen utforsket i hvilken grad digitalisering kan bidra til å gjøre arbeidssituasjonen bedre for autoriserte veterinærer.

Tilgang til autoriserte veterinærer er et problem i store deler av Norge. En utilstrekkelig veterinærdekning går utover folkehelse, dyrehelse, mattrygghet og samfunnsberedskap. I tillegg melder veterinær at arbeidssituasjonen er utfordrende; lange arbeidsdager, hardt press, stort ansvar og et ikke tilfredsstillende lønnsnivå. Digitale Helgeland har sammen med Halogen utforsket i hvilken grad digitalisering kan bidra til å gjøre arbeidssituasjonen bedre for autoriserte veterinærer.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom

Verdi skapt i prosjektet

Hos kommunene i Helgeland som har deltatt i prosjektet, har prosjektet bidratt til å øke forståelsen for kommunens ansvar for å sikre en forsvarlig veterinærtjeneste. Videre har prosjektet bidratt til at de ulike aktørene i veterinærtjenesten endelig har fått muligheten til å møtes og diskutere løsninger på felles problemer. Behovene til de tre kjerne-aktørene veterinær, bonde og kommune har blitt tydelige, som har ført til videre arbeid med å utvikle et konsept for et nasjonalt samhandlingssystem. Etter tidlige brukertester, ser vi også at systemet vi arbeidet med kan bidra til: 

  • at det blir lettere for bøndene å melde inn oppdrag og planlegge oppdrag frem i tid
  • at veterinærene bedre kan planlegge reiserute og utstyr som trengs til ulike oppdrag
  • at kommunen får oversikt over om de mangler veterinærer til å dekke vakter eller ikke
  • Fjerne kontortiden hos veterinæren, som gjør at de kan reise rett ut på oppdrag når arbeidsdagen starter
  • at kommune får oversikt over om veterinærene i distriktet har hatt høy arbeidsbelastning over tid, og om de derfor må sette inn tiltak for å unngå sykemeldinger

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom

Vår tilnærming 

Vi har gjennomført en grundig innsiktsprosess, med intervjuer av veterinærer, bønder, kommuner, Animalia og Landbruksdirektoratet. Videre har vi gjennomført en innsikts-tur, hvor vi skygget en veterinær i felt. 

Vi fasiliterte også en workshop med de mest sentrale aktørene i prosjektet, hvor de bidro med berikelse av innsikten og idégenerering. 

Basert på innsikten og innspillene fra workshopen, er ambisjonen nå å utvikle et nasjonalt samhandlingssystem, en digital plattform, for PC og app for mobil -  for veterinærtjenesten.

I første fase av prosjektet har vi levert en innsiktsrapport med anbefaling for videre tiltak.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Caroline Odden
Designer
caroline.odden@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Caroline Odden
Designer
+47 988 88 620caroline.odden@halogen.no