Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt

En plattform som hjelper foreldre å forstå barna sine

Sammen med
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Publisert:
24.5.2022
Skrevet av:
Leif Verdu-Isachsen
Grafisk illustrasjon av prosjektet
Foreldrehverdag.no skal bidra til å gi norske barn en bedre oppvekst. Så langt har hele 1 av 3 barnefamilier i Norge besøkt læringsnettsiden.

På Foreldrehverdag.no finner man korte filmer, praktiske oppgaver og beskrivende tekster.

Her kan voksne gå inn å få innsikt og nyttige tips som gjør det enklere for dem å sette seg inn i barnas verden.  

Utviklet enkle, gode verktøy

Sammen med Bufdir utviklet Halogen den digitale formidlingsnettsiden gjennom bruker- og tjenestedesign. Målet var å motivere foreldre til å skaffe seg ny kunnskap og gi dem gode verktøy.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom

Alt innhold formidles med utgangspunkt i barnets perspektiv, og baseres på innsikt fra både foreldre og foreldreveiledere i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Nådde ut til bredt nedslagsfelt

For å utvikle innholdet gjennomførte vi dybdeintervjuer, kvantitative spørreundersøkelser, workshops og brukertesting. Her innhentet vi verdifull kunnskap og innsikt. 

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom

Dette la grunnlaget for utformingen av både innholdet og utformingen av den digitale tjenesten, som hadde som mål å nå ut til alle foreldre med barn fra 0–18 år uten særskilte behov. 

Bare på de tre første månedene fikk nettsiden 240 000 unike brukere.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
SE OGSÅ
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
+47 909 19 921leif.verdu-isachsen@halogen.no