Prosjekt
Utvidet kollektivtilbud med selvkjørende busser
for
Forum Virum Helsinki, Gjesdal Kommune, Helmond kommune
I Ålgård utenfor Stavanger kjører det nå selvkjørende busser på veiene. Halogen er med og piloterer det helt nye transporttilbudet.
Grafisk illustrasjon av prosjektet

Hvordan fungerer autonome busser når de skal kjøre både i rolige, landlige omgivelser, men også i tett trafikkerte, urbane strøk? Hvordan tar innbyggerne bussene i bruk? Hvilke teknologiske muligheter og utfordringer møter man?

Dette er noen av spørsmålene Halogen jobber med å besvare i prosjektet Fabulos - et forskningsprosjekt som er finansiert som en del av EUs rammeprogram Horisont 2020.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom

Tettsted med begrenset kollektivtilbud

Sammen med Mobility Forus, Spare Labs og Rambøll, har Halogen lansert et kollektivtilbud bestående av to selvkjørende busser. Disse tar reisende fra Ålgård sentrum til badeplassen ved Fjermestadvannet - et område i Gjesdal kommune med begrenset kollektivtilbud.

«Jeg har fått positive tilbakemeldinger på den imøtekommende fremtoningen til de autonome kjøretøyene. Barna i området kobler med designet sier ordfører i Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø

Fasilitert hele prosessen

Halogen har fasilitert prosessen gjennom alle fasene, og bidratt med tjenestedesign, konseptutvikling, rådgivning, grafisk design og webdesign. Vi har også redigert og designet møtepunktene til tjenesten. Målet her var å gjøre tjenesten til en god og inkluderende opplevelse for befolkningen generelt, og de yngste spesielt.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom

Tjenesten inkluderer også HentMeg-bil i samarbeid med kollektivselskapet Kolumbus. Begge tjenestene er integrert i reiseplanleggerne til Entur og Kolumbus, og er dermed en fullverdig del av kollektivtransporttilbudet.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
+47 909 19 921leif.verdu-isachsen@halogen.no