Kommunikasjonssystem som bidrar inn i i totalforsvaret
for
Thales Norway
Grafisk illustrasjon av prosjektet
SISAM brukes av Forsvaret til å ivareta luftromskontroll i Norge. Halogen har bidratt til systemets utvikling gjennom sin kompetanse i brukersentrert designprosess.

SISAM (SIkkert SAMband) er et kommunikasjonssystem som benyttes i luftfartøy og mellom sivile og militære enheter som utøver luftromskontroll i totalforsvaret. Også NATO har valgt den norskutviklede løsningen, som nå er installert i alle NATOs operasjonssenter for luftromsovervåkning. 

Ny teknologi

I november 2020, inngikk Forsvarsmateriell kontrakt med Thales Norway AS (TNOR) om oppgradering av SISAM, P8055. Det nye systemet skal ha mulighet til å håndtere tale og samhandling på ulike graderingsnivåer - en teknologi som Thales Norway har utviklet i FoU-samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvaret og Forsvarsmateriell (FMA).

Brukeren i sentrum

For å sikre brukervennlighet og videre økt operativ evne, er det oppgraderte SISAM utviklet med brukeren i fokus. Halogen har bistått Thales med sin kompetanse for å ivareta en brukersentrert designprosess. Halogen ledet innsiktsfasen med brukerstudie og analyse, for å legge grunnlag for den brukersentrerte utviklingen av nytt SISAM. Videre har utviklingen involvert brukere i en iterativ prosess for spissing av designet. 

Brukergrensesnittet som ble designet i dette prosjektet har lagt grunnlaget for et utvidet designsystem for GUI, som Halogen nå utvikler for Thales Norway.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Andreas Myskja Lien
Leder for operations design
aml@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Andreas Myskja Lien
Leder for operations design
+47 976 66 339aml@halogen.no