Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt

Operasjonsrom for neste generasjons ubåter

Sammen med
Kongsberg Defence & Aerospace
Publisert:
25.5.2022
Skrevet av:
Lillian Olsen
Grafisk illustrasjon av prosjektet
Samfunnsutviklingen stiller helt nye krav til fremtidens ubåter. Halogen er med og utvikler deres operasjonsrom.

Operasjonsrommet i en ubåt er et meget spesielt og krevende arbeidsmiljø. Rommets utforming er helt avgjørende for at mannskapet til enhver tid har best mulig situasjonsforståelse.

Løsningene som velges må gi optimal mulighet for informasjonsdeling i alle typer situasjoner. Hele tiden må vanskelig avgjørelser tas – i et rasende tempo.

Konseptutvikling

I utviklingen av de gode løsningene har Halogen en viktig rolle.

På oppdrag for Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) har vi bidratt til å utvikle et konsept for operasjonsrom til neste generasjons ubåter.

Samarbeid med FFI

I utviklingsprosjektet har Halogen utført omfattende brukerstudier og analyser sammen med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Prosjektet omfatter også utvikling av operatørkonsoller som skal anvendes av flere roller, samt utforming og organisering av operasjonsrom.

Les mer på Kongsberg Gruppens hjemmeside, inkludert pressemelding fra ThyssenKrupp Marine Systems.

Illustrasjon av interiør på ubåt

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Lillian Olsen
CEO
lillian.olsen@halogen.no
SE OGSÅ
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Lillian Olsen
CEO
+47 90 59 79 07lillian.olsen@halogen.no