Snarvei til en god dag
for
Bærum kommune
Grafisk illustrasjon av prosjektet
Har du opplevd at din favorittsnarvei forsvinner om vinteren eller smelter bort om våren?

For Bærum kommune utgjør kombinasjonen av en forventet befolkningsvekst og målet om nullvekst i persontransport, et stort press på å redusere utslippene og bilbruk. Kommunen ønsker å tilrettelegge for økt bruk av sykkel, gange og kollektiv. Som en del av dette har kommunen startet et arbeid rettet mot snarveier.

Snarveier er naturlig del av alle steder der folk bor. De oppstår der det eksisterende gang- og sykkelveinettet ikke tilfredsstiller beboeres behov for ferdsel. Fordi snarveier oppstår av seg selv, er de ikke en del av kommunens planverk, og det foreligger derfor ikke formelle prosedyrer for drift og vedlikehold. Spesielt på vinterstid kan dette føre til redusert fremkommelighet. Dette ønsker Bærum kommune å gjøre noe med! 

I prosjektet har vi sammen med Rambøll og prosjektgruppen testet ut ulike metoder for å kartlegge behov og utarbeide tiltak knyttet til snarveier i områdene Bekkestua, Eiksmarka og Rykkinn. Vi har støttet kommunen i å jobbe tett på innbyggere i ulike livssituasjoner og livsfaser. Prosjektet ga innsikt i hvordan befolkningen fra barn til pensjonister benytter kommunens uoffisielle snarveier, og hvilke utbedringer som er relevant for de ulike reisende.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom

“Jeg brakk foten på en snarvei i høst fordi det var mørkt og jeg ikke så hvor jeg tråkket” - Skoleelev

Erfaringene fra de ulike aktivitetene og kunnskapen opparbeidet i prosjektet har gitt kommunen verktøy til å kartlegge bruk av snarveier, utvikle konsepter og tiltak sammen med innbyggere og frivillighet. Kommunen har en bedre oversikt over hvilke avdelinger som er ansvarlig for ulike tiltak knyttet til utbedringer. Arbeidet har resultert i en første versjon av Bærums standard for snarveier. 

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom

Snarveismodellen beskriver hvordan man samler kunnskap om bruk av snarveier, hvordan man prioriterer og fordeler ansvar for ulike tiltak, og hva som bør tilføres i reguleringsplanen. Prosjektgruppen har deltatt aktivt i alle aktivitetene, slik at de kan videreføre arbeidet flere steder i kommunen.For å kommunisere snarveiene utad har vi utviklet en designmanual for snarveiskart. Kartet gjør at lokalbefolkningen kan oppdage nye snarveier, samtidig som det informerer tilreisende om hvor snarveien befinner seg.

Ved å bruke metoder fra tjenestedesign har kommunen erfart hvor virkningsfullt det er å jobbe tett med innbyggere, velforeninger og frivilligheten. Det har oppstått flere aha opplevelser når man sammenligner kartgrunnlaget med de faktiske stiene man ble kjent med gjennom prosessen.

Ved å bruke metoder fra tjenestedesign har kommunen erfart hvor virkningsfullt det er å jobbe tett med innbyggere, velforeninger og frivilligheten. Det har oppstått flere aha opplevelser når man sammenligner kartgrunnlaget med de faktiske stiene man ble kjent med gjennom prosessen.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Nikolai Øvrebekk
Designer
nikolai@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Nikolai Øvrebekk
Designer
+47 974 31 074nikolai@halogen.no