Prosjekt
Design for mer treffsikker klimaformidling
for
Miljødirektoratet og InfoDesignLab
Hvordan gjør vi kompleks klimaforskning mest mulig forståelig for morgendagens brukere? For oss er svaret enkelt: Ved å involvere brukerne!
Grafisk illustrasjon av prosjektet

På oppdrag fra Miljødirektoratet ønsket vi å finne nye måter å gjøre innholdet i FNs klimarapporter mer tilgjengelig - både for fagpersoner og for folk flest. 

Gjennom dybdeintervjuer og samskaping fikk vi innsikt i hvordan Miljødirektoratets daværende videreformidling av FNs klimarapportering ble oppfattet.

Tilpasset kommunikasjon både for bransjer og mannen i gata

Vi fant at direktoratet har stor tillit hos sine mottakere, men at informasjonen ofte ikke var tilstrekkelig rettet mot målgruppene.

Basert på brukerinnsikten, lagde vi tilpassede kommunikasjonsstrategier både for ulike bransjer og det norske folk. 

«Det har vært lærerikt og interessant å samarbeide med Halogen og InfoDesignLab. De har gjennom sin kompetanse, godt fasiliterte prosesser og fokus på læringsoverføring. Slik har de lagt til rette for at vi kan fortsette å jobbe mot å være mer brukerorienterte i vår formidling av FNs klimapanels rapporter.» Prosjektledelsen, Miljødirektoratet 

Legge til rette for merverdi

For å øke verdien av leveransen leverte Halogen og InfoDesignLab også en verktøykasse med beskrivelser av verktøy, metoder og maler til Miljødirektoratets arbeidsgruppe.

Innsikten og verktøykassen skal brukes til å utvikle nye og forbedrede kommunikasjonstiltak for direktoratet , som i større grad møter brukernes behov.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
+47 909 19 921leif.verdu-isachsen@halogen.no